Reguli De Bază

REGULI DE BAZĂ

Brasty Group s.r.o efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, deoarece este necesar pentru încheierea unui contract cu dvs. cu privire la vânzarea de bunuri (sau pentru punerea în aplicare a măsurilor luate înainte de încheierea unui astfel de contract), iar apoi se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor publice ale societății.

PRECIZARE

  • Site-ul www.BRASTY.ro este operat de societatea BRASTY GROUP s.r.o, cu sediu social în str. Lipova 511/15, Praga 2, 120 00, număr de inregistrare 24276821, ce se regăsește în Registrul Comercial la Tribunalul Municipal din Praga, secția C, număr de identificare 199911, pentru vânzarea de bunuri și produse prin intermediul magazinului online.
  • Datele de contact sunt următoarele: adresa de livrare/returnare este Brasty  Group - Sos Borsului nr 56 A, 410605 Oradea, Romania, și adresa de email info@brasty.ro, telefon 0368228043.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este faptul că o astfel de prelucrare este necesară pentru:

  • executarea unui contract între dumneavoastră și operator sau pentru punerea în aplicare a măsurilor de către administrator înainte de încheierea unui astfel de acord, în sensul art. 6, alin. 1 punct. (b) Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal);
  • îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile operatorului, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera c) din regulament, în special îndeplinirea obligațiilor impuse operatorilor prin reglementări legale, în special Legea nr. 235/2004 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 586/1992 cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 563/1991 privind contabilitatea, cu modificările ulterioare.

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • Scopul procesării datelor dvs. personale este de a încheia un contract între dvs. și operator, inclusiv livrarea de bunuri și soluționarea răspunderii pentru defecte sau punerea în aplicare a înțelegerilor de către operator înainte de încheierea unui astfel de contract și îndeplinirea atribuțiilor publice conexe de către operator.
  • Operatorul nu are drept decizional automat, individual, în sensul articolului 22 din regulament.

TIMPUL DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe durata efectelor drepturilor și obligațiilor contractului și pe perioada necesară pentru arhivare în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii, dar cel mai târziu de perioada prevăzută de reglementările legale generale obligatorii.

ALȚI DESTINATARI CARE AU ACCES LA DATELE PERSONALE

  • Alte persoane fizice și juridice care participă la procesul de livrare a produselor dvs. sau alte persoane care participă la realizarea plăților în baza contractului de cumpărare, persoane care asigură operatorului servicii tehnice legate de funcționarea e-shopului, inclusiv de operare software și stocare a datelor.

DREPTURI ASUPRA DATELOR PERSONALE

  • Toate datele personale pe care ni le comunicați, nu vor fi comunicate către terțe persoane fară acordul dvs. prealabil și vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.
  • În cazul în care considerați că a fost încălcat dreptul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă regulamentul este încălcat, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.
  • Nu aveți nicio obligație de a furniza informații personale. Furnizarea datelor dvs. personale este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului dintre vânzător și cumpărător, și fără a furniza datele dvs. personale, nu este posibil să încheiați contractul sau să se îndeplinească prin mandatar.