BTEX

BTEX este denumirea colectivă pentru benzen, toluen, etil benzen, xilen, stiren, naftalen, formaldehidă și acetaldehidă.

O doză bună de inspirație

Vezi revista online